Vita Lukstiņa

Vita Lukstiņa

Vita Lukstiņa, Latviešu un Krievu izcelsmes māksliniece, gleznotāja.

Strādā eļļas tehnikā, neoreālisma stilā. Viņas izteiksmes līdzēkļi ir galveno kārt portrets un klusā daba. Mākslinieci iedvesmo dažādas tēmas, bet vienmēr vadlīnija tām būs risinājums, kas nes mieru un skaistumu. “Es gribu runāt par dažādām lietām, kas skar mani, citus cilvēkus un kas notiek pasaulē. Lai gan mani darbi ir meditatīvi, es nedzīvoju kaut kādā savā pasaulē, esmu tā pat kā visi notikumu vidū. Un arī es pārdzīvoju par karu Ukraīnā. Bet es arī par nežēlīgiem notikumiem savā vizuālajā mākslā izteikšos savā veidā. Jo man svarīgi ir iekšējais miers, un es ticu ka caur skaistumu var daudz ko pateikt un iespējams pat izteikt visu. Miers ir svarīgs katram, jo apkārt ir daudz vētru. Manī ir pretestība gleznot kaut ko pretējo, es varu redzēt šausmas, bet es par tām runāšu no Miera pozīcijas. Vienmēr.”

Vita Lukstiņa, artist of Latvian and Russian origin, painter.

Works in oil technique, neorealism style. Her means of expression are mainly portrait and still life. The artist is inspired by various topics, but the guideline will always be a solution that brings peace and beauty. “I want to talk about different subjects concerning me and other people, about events that are happening in the world. My art pieces are meditative, but I don’t live in a separate world of my own, I’m in the middle of events like everyone else. Like other people, I am very much concerned about the war in Ukraine. But in my visual art, I will speak about cruel events in my own way. The inner peace is very important to me, and I believe that through beauty you can say a lot and maybe even express everything. I feel resistance to paint the opposite – I may see horror, but I will talk about it from the position of Peace. Always.”

Vita Lukstina - 06s

2018

38270378_2304283639598280_3600151500015271936_n2018

Lukstina_R0A9827

2019