Mistic

IMG_3879.REG II nāra

“Mermaid”

oil on canvas, 73×92 cm, 2021

Will be published here fairy tale  or story written by my friend Larisa for this painting.

 

vētra 2019

“Storm”

97×114 cm, oil on canvas, 2019

From a school girl’s compilation:

“The sea, as a theme of water, resembles our life at all. When everything is fine, the sea is calm and we are just flowing through the stream. When nothing happens after the “plan”, the sea starts to wake up and we get harder, we have to overcome the obstacles – waves.
Looking at the painting, it seems that the man with his flowers has fallen into the water and is unable to resist, trying to keep the beautiful flowers above the water as if they were something special, important. The main thing – to hold tight, to not let out of hand, do not lose.”

Yes, the main thing is to not let out of hand. Whether we or the sea, everything is one, but the main thing is not to let go! Or let go?!

no skolnieces sacerējuma:
“Jūra, kā ūdens tēma vispār atgādina mūsu dzīvi. Kad viss ir kārtībā, jūra ir rāma un mēs gluži vienkārši plūstam pa straumi. Kad nekas nenotiek pēc “plāna”, jūra sāk pamatīgi viļņoties un arī mums kļūst grūtāk, ir jāparvar šķērsļi – viļņi.
Skatoties gleznā šķiet, ka vīrietis ar savām puķēm ir iekritis ūdenī un nespēj pretoties, cenšas noturēt skaistos ziedus virs ūdens tā it kā tie būtu kaut kas īpašs, svarīgs. Galvenais – nelaist tos vaļā, nepazaudēt.”

Jā, galvenais nelaist tos vaļā. Vai mēs, vai jūrā, viss ir viens, bet galvenais nelaist vaļā! Vai palaist?!

Jūra gan vilina un sajusmina, gan biedē. Ir tik labi baudīt saulrietus mierīgā, siltā bezvēja vasaras vakarā. Kad ir lieli viļņi vasarā un agrā rudenī, tad parasti ir silts ūdens. Bet ūdens spēks un straumes velk tevi dziļumā. Jāturās pretī, lai neaizrauj, jo var netikt atpakaļ krastā. Jūra var būt bīstama. Un kas zin, varbūt kāds nezināms zvērs slēpjas tās dzelmē.

“Carnival”

90×90 cm, oil on canvas, 2023

Море и манит, и волнует, и пугает. Так приятно любоваться закатами тихим, теплым, безветренным летним вечером. Когда летом и ранней осенью бывают большие волны, вода обычно теплая. Но сила воды и течений тянет вас в глубины. Вы должны сдерживаться, чтобы вас не унесло, потому что вы можете не вернуться на берег. Море может быть опасным. И кто знает, может, в его недрах прячется какой-то неведомый зверь.

The sea both tempts and excites, and scares. It is so good to enjoy sunsets on a calm, warm, windless summer evening. When there are big waves in summer and early fall, the water is usually warm. But the power of the water and the currents pull you into the depths. You have to hold back so you don’t get carried away, because you may not make it back to the shore. The sea can be dangerous. And who knows, maybe some unknown beast is hiding in its depths.